Stručný postup pro objednávku z e-shopu www.pili.cz 

a) Objednejte zboží z internetové nabídky a pak se přepněte do košíku (ikona v pravém horním rohu).
b) V košíku pod objednaným zbožím vyplňte fakturační adresu a pokud se tato liší od dodací adresy, vyplňte i dodací adresu.
c) Pod vaší adresou pak stiskněte ODESLAT OBJEDNÁVKU. Úspěšné odeslání se projeví příchodem kopie objednávky do Vaší e-mailové schránky. 

O přečtení objednávky v našich počítačích Vám odesíláme pouze automaticky generovanou textovou zprávu - tzv. "Potvrzení o přečtení". 
V případě nejasností Vás budeme kontaktovat emailem nebo telefonem.
Celkový součet uvádíme bez DPH, neboť není možné předem určit počet balíků a tím i definitivní konečnou částku s DPH. 

Zboží odešleme Vámi vybranou přepravní službou.Telefonické upozornění na příchod zásilky je plně v rukou přepravní služby a my je nemůžeme nijak načasovat. 
O odeslání zboží budete informováni e-mailem z naší strany. 

Obchodní podmínky 
1/ Všeobecná ustanovení Kupující provedením objednávky přistupuje na Obchodní podmínky pro dodávky zboží vydané prodávajícím.Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušným ustanovením Obchodního a Občanského zákoníku. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce-kupní smlouvě. Datem a místem daňového plnění je sklad prodávajícího. 

2/Objednávka
Objednávka je současně kupní smlouvou a je platná po vyplnění všech povinných údajů požadovaných formulářem. Prodávající může požadovat upřesnění objednávky (elektronicky, písemně, telefonicky). 

3/Termín dodání
Závisí na okamžitém stavu skladových zásob prodávajícího. 
Standartní doba dodání je do 1-3 dny od přijetí objednávky. V případě zboží, které není v dostatečném množství skladem, je doba dodání dle možností daného výrobce.
O případných problémech s dodacím termínem Vás budeme informovat. 

4/Doprava (ceny jsou k nahlédnutí v Košíku)
Dopravu a dodání zboží na území ČR zajišťujeme prostřednictvím: 
a) České pošty
b) Geis
b) PPL
Paletová doprava: V nutných případech Vám navrhneme dopravu paletou za zvýhodněnou cenu cca 400-600Kč bez DPH. 

5/Převzetí zboží
Při převzetí zásilky si ve svém zájmu zkontrolujte neporušenost vnějšího obalu zásilky. 
V případě jakéhokoliv poškození uveďte jednou větou tuto skutečnost tam, kde dopravci stvrzujete podpisem převzetí zásilky. Je to důležité pro zdárné vyřešení reklamace.
 
Reklamace balíku České pošty: 
Ihned při převzetí reklamujte zástupci České pošty rozbitý obsah. Balík je pojištěný a pošta nám nedovoluje zastupovat Vás v případech reklamace. 
V případě, že se poškození zjistí později, ponechte balík se zbožím v tomto stavu a takto doneste na kteroukoliv poštu v ČR, kde bude sepsán zápis o poškození. Je nutné doložit nejen poškozenou věc, ale všechno, v čem byla zabalena, tzn. všechno vnitřní i vnější balení (krabice). 
Reklamovat poškození je vhodné v co možná nejkratším termínu, tedy nejlépe ve lhůtě dvou pracovních dnů po dodání. Předložení zásilky později může mít vliv na posouzení odpovědnosti za škodu. Lhůta pro vyřízení reklamace poškození je 15 dnů od uplatnění nároku na náhradu škody, tedy od doby kdy adresát vyčíslí škodu na obsahu. 
Nepřevzatý balík Vám Českou poštou můžeme poslat podruhé, ale může to být se zvýšeným poštovným. 

Reklamace balíku PPL: 
Doporučujeme VŽDY zásilku převzít
 a spojit se do tří dnů s námi. Reklamaci začneme ihned řešit. 


6/ Cena a platba
Cena zboží je určená cenou v e-shopu. K ceně zboží se připočítá cena dopravy (v té je již zahrnuto i dobírečné) podle použitého dopravce. Počet balíků se snažíme maximálně snížit. Pokud je to ale nevyhnutelné vzhledem k celkové váze nebo objemu zboží, účtujeme za každý další balík cenu sníženou o dobírečné. 
Platba dobírkou se provádí podle směrnic jednotlivých dopravních služeb. PPL dovoluje již platit při převzetí zboží kartou. K doručování do jiných zemí využíváme zatím pouze PPL. Tamní zákazník platí při převzetí svou měnou. 
Daňový doklad-faktura je přibalena ke zboží. Kopii zasíláme v e-mailu spolu s informací, že zboží převzal přepravce. Prodávající si vyhrazuje právo změny prodejních podmínek ve vyjímečných případech (prodej do zahraničí). Prodej s posunutím data zaplacení je možný po dohodě, státním organizacím (doba splatnosti činí maximálně 14 dní od vystavení faktury). 

7/Vrácení zboží, záruka a servis
Vrátit zboží lze po dohodě s prodávajícím, zboží musí být neporušené a nepoužité. 
Záruční doba se řídí příslušným ustanovení Obchodního (prodej firmě) a Občanského zákoníku (prodej nepodnikajícím) . 
Servis zajišťuje obvykle prodávající. 
Vracené nebo reklamované zboží dopraví kupující na své náklady k prodávajícímu. 
Je-li vrácené zboží neporušené, vrátí prodávající peníze kupujícímu neprodleně. 
Záruka nebo reklamace se nevztahuje na škody vzniklé : 
- mechanickým poškozením neodbornou obsluhou nebo zacházením 
- běžným opotřebením 
- poškozením vnějšími vlivy (živelná pohroma, vandalizmus) 
- neodborným zásahem do výrobku 

8/ Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně prodávajícím vyčíslených expedičních a dopravních nákladů), nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. 
Vzájemnou dohodu, vedoucí ke spokojenosti zákazníka, vždy upřednostňujeme :) 
www.PiLi.cz Petr Suchomel 1.1.2017